Zespol odnosnik1 Przewodnicząca:

Zofia Reinbacher
Urodziła się w Warszawie, przebywa w Austrii od 1974 roku. Od 1984 roku prowadzi Xięgarnię Polską w Wiedniu. Lubi książki, spacery i czerwone wino.


odnosnik2 Sekretarz:

mgr Joanna Ziemska
Urodziła się w Warszawie, od 10. roku życia mieszka w Wiedniu.
Na Uniwersytecie Wiedeńskim ukończyła studia translatoryki (języki polski i francuski) oraz slawistyki i historii sztuki.
Od roku 1979 jest wykładowcą w Centrum Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie prowadzi zajęcia z dziedziny tłumaczeń symultanicznych i konsekutywnych oraz tłumaczeń pisemnych; prowadzi także warsztaty przekładów literackich.
Oprócz działalności dydaktycznej i naukowej pracuje aktywnie jako tłumaczka dla instytucji państwowych i prywatnych zleceniodawców, a także jako tłumacz sądowy. Przełożyła szereg dzieł literackich, m.in. wspólnie z Anną Majkiewicz dwie powieści austriackiej noblistki Elfriede Jelinek.
Joanna Ziemska jest mężatką i ma dwoje dzieci.
Dalsze informacje znajdują się na jej stronie internetowej www.ziemska-translations.com.


odnosnik3 Porad udzielają:

mgr Iwona Jarzemski
Urodziła się we Wrocławiu, gdzie też w roku 1980 uzyskała dyplom magistra praw. W roku 1981 wyemigrowała do Austrii.
Studiowała na Akademii Ekonomicznej w Wiedniu kierunek Handel. Bezpośrednio potem pracowała jako księgowa w biurze Doradcy Podatkowego. To doświadczenie uświadomiło jej, iż prawdziwym powołaniem jest dla niej praca jako prawnik - z ludźmi i dla ludzi.
W roku 1995 ukończyła nostryfikację polskiego dyplomu na Uniwersytecie w Wiedniu. Następnie odbyła tzw. praktykę sądową w trzech różnych sądach, a to: w Sądzie Rejonowym Schwechat - wydział ds. cywilnych, w Sądzie dla Nieletnich w Wiedniu i również w Wiedniu w Sądzie Pracy i Spraw Socjalnych. Pani Jarzemski jest mężatką i ma jedną córkę.

mgr Agata Mrożek- Duda
Agata Mrożek- Duda uzyskała tytuł magistra na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie na tejże uczelni w Katedrze Prawa ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego. Od kilku lat przebywa w Austrii, ale nie zaprzestała ścisłych kontaktów z krajem i obecnie doktoryzuje się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


______________________________________________

Dnia 9.09.2006 miało miejsce uroczyste otwarcie biura naszego Stowarzyszenia.
Gości powitała jedna z założycielek - pani mgr Joanna Ziemska.

Swoją obecnością zaszczycili nas, między innymi kierownik Wydziału Konsularnego w Wiedniu - pan Tadeusz Oliwiński, pierwszy sekretarz Ambasady w Wiedniu - pan Andrzej Kuźma, radca Ambasady d/s handlowych - pan Jan Masalski, przedstawicielka Wspólnoty Polskiej w Warszawie - pani Magdalena Rzepniewska, prezes oddziału Wspólnoty Polskiej w Rzeszowie - pan Mariusz Grudzień, zastępca dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu - pani Ewa Wasiak.

Zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi, odbyło się założenie tablicy informacyjnej Stowarzyszenia.

Z dniem 11.09.2006 Stowarzyszenie podjęło regularną działalność.

Galeria zdjęć

Copyright © 2006 - 2021 IBZ Polonia